150 mm utan låsband

150 mm design

 Den angivna storleken avser diametern på innerröret på dubbelväggig skorsten. Utvändig diameter är 250 mm.

 Egenskaper

  • Lämpligt för både inom- och utomhusmontage
  • Svartlackat skorstens system
  • Inga synliga låsband 
  • Schaktfritt montage (enligt BBR5:431)
  • 25 års funktionsgaranti
  • Lägsta pris garanti

Certifikat Monterings anvisning Montering 3D