Returer och byte från vår e-handel

Kachelpijpen ruilen of terugsturen

När du handlar från Rökkanal.se tillämpas Distans- och hemförsäljningslagen. Du har som kund därför alltid rätten att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om så är fallet kan du fylla i och skicka in ett standardformulär för utövande av ångerrätten, du hittar denna på konsumentverkets hemsida. Ångerfristen börjar löpa från och med den dag du tog emot produkten. Ångerrätten gäller dock inte så kallade tillverkningsprodukter, det vill säga produkter som särskilt anpassats efter dina speciella önskemål (exempel måttbeställda insatsrör). Ångerrätt av produkt eller tjänst som inköpts, färdigställts eller kapats upp speciellt för kunden, dvs skräddarsydda, är ej möjlig (t.ex. insatsrör, 50mm isolerade rör och RAL-färgade produkter)

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för eventuella returfraktskostnader. För fullständig återbetalning enligt avsnittet ”Återbetalningsskyldighet” nedan, ska produkten vara i oförändrat skick, det vill säga oanvänd och oskadad. Produkten ska även vara komplett, vilket innebär att delar av produkten inte accepteras som retur. Du ska returnera produkten senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss ditt beslut att frånträda avtalet.

Returformulär

Återbetalningsskyldighet

Vi ska – om du har utnyttjat din ångerrätt – betala tillbaka vad du har betalat för produkten snarast möjligt, dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om inte annat har överenskommits, så kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde vid köpet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Rökkanalen.se har rätt att vänta med återbetalningen till dess vi fått tillbaka produkten från dig eller till dess du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka produkten. Returkostnaden för så kallade ersättningsprodukter bekostas alltid av oss.

Det är din skyldighet att hålla produkten i lika gott skick som när du fick den. Du får givetvis med omsorg öppna förpackningen och undersöka produkten, men för att få fullständig återbetalning ska produkten vara oanvänd och oskadad. Om produkten används, skadas eller tappas bort förlorar du följaktligen ångerrätten.

Reklamationer

Om en produkt skulle visa sig vara felaktig förbinder sig Rökkanal.se att i första hand byta ut den och i andra hand kreditera dig som kund med motsvarande belopp. För att göra en reklamation av den felaktiga produkten ska du vända dig till kundtjänst.

Andra anspråk på ersättning än fel på produkten beaktas inte. Den reklamerade produkten och dess emballage får varken användas, flyttas eller slängas under ärendets utredning. Vid godkänd reklamation har Rökkanal.se äganderätt till produkten. 

Obs: Det flexibla rostfria röret är tillkapat efter beställning, dvs skräddarsytt, och kan inte returneras.