Bastuskorsten 115 mm

Bastuskorsten 115 mm

Bastuskorsten

Bastuskorsten är lämplig för samtliga fabrikat av bastuugnar och eldstäder med rökrörsanslutning 115 mm . Utvändig diameter: 180 mm. 
Detta system finns i rostfritt stål och pulverlackat, svart, rostfritt stål.

Starta med enkelväggigt rör, rökrör, från eldstaden. 20 cm under takgenomföringen måste man övergå till dubbelväggigt isolerat rör.

För apparater med rökrörsanslutning 120 mm , använd en förminskning från 120 till 115 mm .

OBS! Om din bastu är i ett boningshus och går igenom minst ett innertak, så måste skorstenen vara helisolerad med 50mm isolering.

Certifikat Monterings anvisning