Sammansättning insatsrör

Sammansättning insatsrör skorsten

Insatsrör

Insatsrör bör inte böjas mer än 45 grader

En sak man ska ta hänsyn till när insatsröret böjs mer än 45 grader,t ex vid direktanslutning till en fristående kamin, är att även om insatsröret i sig klarar att böjas över 45 grader så kan problemen uppstå vid senare tillfälle. När insatsröret ska sotas och sotaren släpper ned både viska och lod så kanske det håller de första gångerna. Efter några gånger ökar dock risken för att lodet ska slå igenom insatsrörets väggar eller skada godset. Av den anledningen bör man hålla sig under 45 graders bockningsvinkel alternativt bygga någon form av stöd utanför insatsrörets ytterradie som kan hjälpa till att ta upp kraften och leda förbi lodet.

Avstå helst från att böja ett insatsrör

Med tanke på ovanstående risker och problem bör man helst avstå från att böja sina insatsrör mer än vad som krävs för att komma igenom den gamla skorstenspipan. Den bästa lösningen är att använda en så kallad bottenkona och låta rökgaserna svänga i en kammare under densamma. I denna kammare kan sotet samlas och där kan även en sotlucka placeras. Enda undantaget är exempelvis vid installation av en insatskamin i en öppen spis. Då kan bottenkonan ersättas av en kassettövergång till vilken insatsröret i sin tur kan anslutas. Detta är egentligen helt logiskt med tanke på att det inte heller i det fall skapas några snäva krökar på röret.

080 mm 100 mm 115 mm 120 mm

130 mm 150 mm 180 mm 200 mm