Skorstensrör

Skorstensrör / Rökrör

Rauchrohr

Observera: Diametern avser invändigt mått på rökröret, det utvändiga måttet är 4 mm större.

Rökrören är tillverkade av 2 mm stålplåt av hög kvalté. Rökröret är dessutom belagt med värmeresistent Senotherm lack, vilket medger temperaturer upp till +600 gr C utan problem.

Rören är förbehandlade upp till 200 gr C för att slippa obehaglig lukt vid första användning.

Dina rökrör levereras direkt från fabriken i Tyskland till dig. Fabriksgarantin på denna kvaitetsprodukt är 25 år, gäller alla rökrörsdelar. Många tillverkare tillhandahåller rökrör av sämre kvalité. Det kan innebära en betydande säkerhetsrisk för bostaden. Ett billigt rökrör kan alltså i slutändan bli mycket dyrt.

Spillvärmen från ett oisolerat rökrör kommer rummet till fördel, och förbättrar många gånger effektiviteten på kaminen / pannan.

Installation

Vid installationen, se till att den smalaste änden på rökröret pekar nedåt. På så vis kan inte ev kondensvatten tränga ut i skarven.
rokkanal.se information

Certifikat