Pelletskaminer

Pelletskaminer och kondenserande gaspannor

pelletkachel rookkanaal

Röken från en pelletskamin eller kondenserande gaspanna (HR gas) är mycket svalare än andra kaminer och pannor, och pressas uppåt av en fläkt.
I många fall är det tillräckligt med en skorstensdimension på 80 mm.

Grundreglerna är följande:

  • Anslutningsrör från kamin till skorsten: enkelvägg.
  • Skorstensrör invändigt eller utvändigt: dubbelväggad.
  • Material: pulverlackerat stål eller rostfritt stål, med TBV packningar.
  • Lodrät dragning av skorstenen på minst 150 cm.
  • Vid installation av kondenserande gaspannor skall en kondensfälla monteras på den lägsta vågräta punkten.
  • Vågrät dragning får max vara 200 cm.
  • Försök att undvika böjar, använd 2 stycken 45 grader istället för en 90 grader.
  • Avsluta skorstenen med en regnhatt eller vindstoppare.
  • Tänk på att rören skall rengöras kontinuerligt.

Vi har följande produkter för pellets och kondenserande pannor.