Stålskorsten

Den enkelväggiga rökkanalen används inne i pannrummet fram till att vägg- eller takgenomföringen börjar samt för renovering av raka skorstenar. Detta rökrör i rostfritt stål kan användas för alla bränslen och kan enkelt installeras i kombination med ett flexibelt rör. Med en övergång kan enkelväggiga rökröret lätt kopplas till en dubbelväggig skorsten.

Våra enkelväggiga rökrör kan eventruellt fästas ihop med låsband för att elden inte ska komma ut ur anslutningarna vid en skorstensbrand. 

Enkelväggig rökkanal:enkelwandig rookkanaal

Enkel och snabb att installera.

 

  • Rostfritt stål AISI 316L (1,4404)
  • Tjocklek 0,6 mm
  • Lämplig för olja, gas och fasta bränslen
  • Enkelväggiga skorsten

 

Det rekommenderas att enkelväggiga rökkanalen förs ut via tak i samband med brand- och kondensrisk. Rökröret måste installeras läpligt för dränering, han-delen (den smala sidan) ska vara riktad nedåt och föras in i den bredare delen. Som ett resultat, uppsamlas kondens i rökröret. 

 

Tecnovis stålskorsten är en stilig skorstenslösning som är lätt att montera. Stålskorstenen tål stora temperaturskillnader och är planerad att användas främst med vedeldade bastuugnar, mindre braskaminer och spiskaminer i separata bastubyggnader.

Tecnovis stålskorsten har CE-märkning, vilket betyder att produkten uppfyller de internationella kraven på brand- och brukssäkerhet i anknytning till produkten. Stålskorstenen är soteldsresistent.

Inomhus kan skorstenen monteras upp till tre meters höjd utan stöd. Utomhus är motsvarande höjd två meter.

I eldstaden i anknytning till stålskorsten kan rökgastemperaturens nominella maxvärde vara 600 ºC. Stålskorstenen har en yttre diameter på 220 mm, medan rökrörets diameter är 115 mm. Stålskorstenens säkerhetsavstånd till brännbara material är 100 mm. Tecnovis stålskorsten har CE-märkning, vilket betyder att produkten uppfyller de internationella kraven på brand- och brukssäkerhet i anknytning till produkten. Stålskorstenen är soteldsresistent.