Insatsrör oval

Insatsrör oval

Ovala insatsrör används oftast i rektangulära skorstenar, som är alltför smala för att ett runt rör ska kunna fåå plats. Du kan börja i botten med en övergång från ett runt till ett ovalt rökrör. Därifrån kan du gå upp till toppen av skorstenen. Du kan stänga din skorsten med ett ovalt toppfoder med krage och ett ovalt regnhuv.

Följande storlekar finns:

Rökrörsutgång Ovalt rör

130 mm yttre diameter 100/160 mm

150 mm yttre diameter 120/180 mm

180 mm yttre diameter 150/210 mm

200 mm yttre diameter 170/230 mm