Garanti

Garanti/reklamation

Skadad produkt

När du har fått din leverans så vänligen kontrollera att varan/varorna är i gott skick, och att det rätta antalet delar har levererats.
Om du har fått produkter med fel eller om du mot förmodan har fått felaktiga varor, vänligen kontakta oss via e-post och vi kommer att svara inom 24 timmar. Om den levererade varan är defekt, kommer vi naturligtvis att ge ersättning för det.

Garantivillkor

Tecnovis ger 25 års garanti på korrosionsbeständighet på sina rökkanaler (10 år för Insatsrör skorsten).

Installationen måste utföras i enlighet med instruktionerna där alla juridiska krav och andra byggnadsregler, samt säkerhet, respekteras.
Komponenterna får inte vara i kontakt med delar av sämre metaller/kvaliter. Dessutom måste miljön och den utströmmande röken inte vara förorenad med klorerade kolväten.

Garantin täcker inte:
* Slitagedelar såsom tätningsringar
* Lack
* los isolering
* Rörliga delar, såsom gas avgasventiler, flödesregulatorer, dörrar
* Material från andra tillverkare.
* Garantin omfattar leverans av reservdelar för skadade delar eller sektioner.

Garantin omfattar inte installation av det nya röret eller avsnitt, eller avlägsnande av det skadade röret.
Garantin gäller inte rökkanaler där inte alla delar levererats av Tecnovis.
Garantin täcker inte rökkanaler som inte har installerats i enlighet med gällande lagstiftning, eller i enlighet med instruktionerna från Tecnovis.
Garantin täcker inte fel hänförligt till stormar, översvämningar, extrema miljöförhållanden eller andra skador som orsakats av katastrofer som brand, jordbävningar, krig, terrorism och så vidare.
Tecnovis är inte ansvarig för skador eller förlust av intäkter till följd av stängningen av skorstenen.