250 mm

Rökkanal dubbelväggig modulskorsten 250 mm (50 mm isolering)

Den angivna storleken avser diametern på innerröret på dubbelväggig skorsten. Utvändig diameter är 350 mm.

Priset inkluderar låsband. Minsta avstånd till brännbart material 5 cm.

Schaktlöst montage vid utvändig dragning eller invändig dragning för pelletseldning. Vid invändig dragning för eldning med fast bränsle (ved) krävs schakt.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för säkraste installation!

Fördelarna med vår dubbelväggiga rökkanal/modulskorsten

■ Tysk kvalité
■ Lägsta pris garanti
■ Godstjocklek 0,6 mm ( andra tillverkare är ofta 0,4 mm! )
■ 3 meter fristående montage utan stagning
■ Tillgänglig i samtliga RAL färger

Certifikat Monterings anvisning Montering 3D

Betygsätt sidan.

  • Vänligen lämna ett namn och e-postadress om du vill bli kontaktad.