Monterings anvisning

Här ser man en skorsten i 3 dimensioner. För att rotera bilden: vänster klicka.

Man kan har två val:

- Har skorstenen anslutningen bakom eller ovanpå kaminen?

- Är taket gjort av trä eller sten/cement?

 

Alla modul förbindelser (med en ring runt dem) kan öppnas och stängas genom att man trycker + eller - Tryck på X för att komma tillbaka till utgångsläge