Rök i rummet

Rök i rummet

fumee

Ett vanligt problem med vedpannor är de stora vedluckorna

När luckan i en brinnande panna öppnas, måste skorstenen dra in luft för att upprätthålla ett undertryck i pannan. Detta fungerar bara om skorstenen har en diameter som är tillräckligt stor och med tillräcklig höjd. Om så inte är fallet kan en panna med mindre vedlucka vara att bra alternativ.

Följande tips kan hjälpa:

  • Kontrollera om ett eventuell spjäll är i korrekt läge.
  • Öppna luckan på glänt och vänta några sekunder innan luckan öppnas långsamt så mycket det behövs.
  • Kontrollera att rökröret mellan eldstaden och skorstenen är rent.

Det finns andra möjliga orsaker:

Den utvändiga delan av skorstenen har inte fri passage av luft. Detta kan bero på att det är blockerat av träd eller andra höga växter, fågelbo eller annat. Lösning: Ta bort hindrande grenar, löv eller skräp.

Problemet kan också vara att skorstenen inte är tillräckligt hög, till exempel kan höljet vara högre än själva skorstensröret. Lösning: Öka höjden på skorstenen eller rökkanalen.

Vindar, särskilt fallande vindar (mellan höga byggnader) kan blåsa tillbaka röken i skorstenen. Lösning: Kontrollera rökgasfläkten till skorstenen (i förekommande fall), och om så är nödvändigt, byte till en större röksfläkt. Se dock till att detta inte minskar den effektiva öppningen i din skorsten.