Rök i rummet

Rök i rummet

fumee

Ett vanligt problem med vedpannor är de stora vedluckorna

När luckan i en brinnande panna öppnas, måste skorstenen dra in luft för att hålla ett undertryck i pannan. Det fungerar bara om skorstenen har en diameter som är tillräckligt stor och med tillräcklig höjd. Om det inte är fallet, kan en panna med mindre vedlucka vara att bra alternativ.

Följande tips kan hjälpa:

  • Kontrollera om ett eventuell spjäll är i korrekt läge.
  • Öppna luckan på glänt och vänta några sekunder innan luckan öppnas långsamt så mycket det behövs.
  • Kontrollera att rökröret mellan eldstaden och skorstenen är rent.

Det finns andra möjliga orsaker:

Luften har inte fri passage i den utvändiga delen av skorstenen. Det kan bero på att det är blockerat av träd eller andra höga växter, fågelbo eller annat. Lösning: Ta bort hindrande grenar, löv eller skräp.

Problemet kan också vara att skorstenen inte är tillräckligt hög, till exempel kan höljet vara högre än själva skorstensröret. Lösningen är då att öka höjden på skorstenen eller rökkanalen.

Vindar, särskilt fallande vindar (mellan höga byggnader) kan blåsa tillbaka röken in i skorstenen. Lösning: Kontrollera rökgasfläkten till skorstenen (om sån finns), och om det behövs, byt till en större rökgasfläkt, men kontrollera att det inte minskar den effektiva öppningen i din skorsten.