Skorsten utan drag

Skorsten utan drag

narokend vuur

Orsaken till dåligt drag i skorstenen är ofta att du har en igensotad anslutning eller kanske själva skorstenen.
Kontrollera också att ev spjäll i anslutningsröret är i rätt läge (öppet).

När man börjar elda händer det ibland att röken väller tillbaka pga att skorstenen inte är varm ännu. Draget i skorstenen uppstår först när skorstenen är varmare än den yttre luften.Värm upp skorstenen genom att elda ihoprullat tidningspapper i eldstaden tills röken går åt rätt håll.

Speciellt på utvändigt monterade skorstenar behövs det ofta lite ”uppvärmning”.

Drag i skorstenen

Konstruktionen av rökgaskanal/skorsten och drag

Skorstensdiametern får inte vara mindre än anslutningsdiametern på på eldstaden.

En hög skorsten har mer drag . Om draget inte är tillräckligt ,räcker det ibland med att höja skorstenen.

En skorsten med runt insatsrör ger normalt bättre flöde än en fyrkantig .

Använder du böjar i skorstenen minskar också draget . Om böjar skall användas är det bättre med två stycken 45° är att använda en 90°

Tillförsel av förbränningsluft är väsentlig för draget

En öppen spis förbrukar ca 300 m3 luft per timme och en " stängd" eldstad ca 30 m3 per timme .

En köksfläkt suger mycket mer luft än en skorsten, vilket kan leda till att köksfläkten drar luft/rök genom kaminen och in i rummet.

När eldstaden är direkt ansluten till friska luften, finns det alltid gott om förbränningsluft.

Vindens inverkan

Den egenskapen kan störas av :

  • höga träd
  • klippor
  • höga byggnader

Det här problemet kan oftast lösas genom att göra skorstenen högre och i extrema fall kan en rökgasfläkt installeras. Genom att installera en dragregulator kan draget stabiliseras bättre.

Reducera drag

Vid höga temperaturer kan man få för kraftigt drag. Om draget är för kraftigt, kan värmen snabbt sugas in i skorstenen. De bästa resultaten får man när höjden och diametern på skorstenen är optimerad för eldstaden. Alltför kraftigt drag kan justeras med ventiler, dragregulator (monterat i rökröret eller skorstenen) eller dragbegränsare. Man kan också minska draget med fler antal böjar på systemet.