Skorsten utan drag

Skorsten utan drag

narokend vuur

Dåligt drag i skorstenen. Orsaken är ofta en sotig anslutning eller skorsten. Kontrollera att ev spjäll i anslutningsröret är i rätt läge (öppet).

När man börjar elda händer det ibland att röken väller tillbaka pga att skorstenen inte är varm ännu. Draget i skorstenen uppstår när skorstenen är varmare än uteluften. Värm upp skorstenen genom att elda ihoprullat tidningspapper i eldstaden tills röken går åt rätt håll.

Speciellt utvändigt monterade skorstenar kräver ofta lite ”uppvärmning”.

Drag i skorstenen

Konstruktionen av rökgaskanal/skorsten och drag

Skorstensdiametern får inte vara mindre än anslutningsdiametern på på eldstaden.

En hög skorsten har mer drag . Om draget inte är tillräckligt ,räcker det ibland med att höja skorstenen.

En skorsten med runt insatsrör ger normalt bättre flöde än en fyrkantig .

Med böjar i skorstenen minskar draget . Om krökar skall användas är 2 x 45 ° är att föredra än 1 x 90 °

Tillförsel av förbränningsluft är väsentlig för draget

En öppen spis förbrukar ca 300 m3 luft per timme och en " stängd" eldstad ca 30 m3 per timme .

En köksfläkt suger mycket mer luft än en skorsten, vilket kan leda till att köksfläkten drar luft/rök genom kaminen och in i rummet.

När eldstaden är direkt ansluten till friska luften, finns det alltid gott om förbränningsluft.

Vindens inverkan

Den egenskapen kan störas av :

  • höga träd
  • klippor
  • höga byggnader

Detta problem kan vanligen lösas genom att göra skorstenen högre. I extrema fall kan en rökgasfläkt installeras. Genom att installera en dragregulator kan draget stabiliseras.

Reducera drag

Vid höga temperaturer , kan man erhålla för kraftigt drag. De bästa resultaten uppnås när höjden och diametern på skorstenen är i optimerad för eldstaden. Om draget är för kraftigt , kan värmen snabbt sugas in i skorstenen . Alltför kraftigt drag kan justeras med ventiler, dragregulator ( monterat i rökröret eller skorstenen) eller dragbegränsare. Draget minskar även med fler antal böjar.