Allmäna villkor

Rokkanal.se

Rökkanal.se är en Internetbutik specialiserad på försäljning av skorstenar. Vi erbjuder ett sortiment av skorstenar till mycket konkurrenskraftiga priser.

Priser

Priserna visas i Svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Ingen avgift tillkommer för faktura eller kortbetalning.

Beställning

Då beställning sker via webshopen genereras en orderbekräftelse automatiskt och skickas med e-post utan manuell översyn. Vi förbehåller oss rätten att korrigera denna i efterhand.
I det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd ges innan köpet kan genomföras. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Rökkanal.se lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Betalning

Vi använder Mollie betalsystem med säker kryptering enligt strikt banknorm, vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, via banköverföring eller Paypal. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan ej läsas av någon annan. Vid betalning med konto-/kreditkort börjar villkoren att gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift tillkommer vid kortbetalning. Adyen uppfyller kraven för PCI-DSS och har högsta PCI-certifiering Level 1.

Frakt

Produkterna levereras direkt från fabriken i Tyskland. Beroende på orderns storlek sker leveransen med budbil eller på lastpall med lastbil.

Leveranstider

För leveranstid av de varor du beställt, se under ”produktdetaljer” på respektive produkt. Vanligtvis är leveranstiden 10-12 arbetsdagar. Angivna leveranstiderna är uppskattningar som ges av våra leverantörer och deras transportföretag. Vi kan inte ta ansvar för leveranstiderna eftersom de ligger utanför vår kontroll, och vi tar inte heller något ansvar för skador orsakade av längre leveranstider än förväntat. 

Skadat gods

Rökkanal.se ansvarar för transporten till kunden. Detta innefattar om varan blir skadad eller kommer bort under transporten.
Uppmärksamma följande vid mottagandet av leveransen:

Utan en notering av skador på transportörens leveranspapperna så kan vi inte ta emot varorna i retur. 

 
Våra leveranser måste signeras av mottagaren när leveransen sker. Vänligen inspektera alla produkter och rör så att de inte är skadade, innan du signerar leveransen.. Om du är osäker så noterar du ”skadade” på pappret och informerar oss på Rökkanal så snabbt som möjligt - vi kan bara anmäla skador inom 24 timmar efter leveransen

Rökkanal.se frånskriver sig alla krav på ersättning för annan skada som uppstår till följd av transportskador, felbeställningar, felleveranser eller skadade produkter som inte anmälts till transportören.
Vid eventuella returer, som ej beror på felaktigheter till följd av Rökkanal.se agerande, står kunden för transportkostnader samt transportrisker.

Ångerrätt/öppet köp

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan anledning inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Vi tillämpar ångerrätt/öppet köp i 14 dagar.  Självklart får du öppna förpackningen för kontroll av varan, men varan ska returneras i originalskick och i originalemballage. Vid retur godtar vi endast leveranser ända fram till avsändaen.

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten och returrisken.

Om du vill utnyttja ångerrätten kontakta oss på info@rökkanal.se.
Produkten skall vara i oförändrat skick dvs. oanvänd och utan skador.
Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.

Ångerrätt av produkt eller tjänst som inköpts, färdigställts eller kapats upp speciellt för kunden, dvs skräddarsydda produkter, är ej möjlig (t.ex. insatsrör, 50mm isoleringsrör och RAL-färgade produkter). Försändelse som ej lösts ut och har gått i retur till Rökkanal.se, debiteras med fraktkostnader till självkostnadspris samt en avgift (för närvarande 250 kr plus moms) för att täcka administrationskostnaden för ärendet.

Återbetalning

Återbetalning sker genom insättning på kort om beställningen är betald med kort. I annat fall återbetalas beloppet till av dig angivet bankkonto senast inom 20 dagar.

Garanti/reklamation

Rökkanal.se tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, produktgarantin är 10-25 år, se vår webshop för produktens gällande garantitid. Garantin omfattar alla felaktiga detaljer som kan hänföras till tillverkningen eller vår lagring. Rökkanal.se ansvarar för ersättningsleverans av felaktig detalj men har inget ansvar för inkompatiblitet, leveransförseningar, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas, debiteras fraktkostnader till självkostnadspris samt en avgift (för närvarande 250 kr plus moms) för att täcka administrationskostnaden för ärendet.
Rökkanal.se kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist. Vid garanti/reklamation kontakta oss på info@Rokkanal.se.

Skydd gällande personuppgifter

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat i vårt ekonomisystem på ett sådant sätt i att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.
Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst på info@rokkanal.se

Reservationer

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella prisändringar, felaktiga priser, slutförsäljning samt för felaktigt angivna tekniska specifikationer och illustrationer. Inträffar detta kan Rökkanal.se tvingas att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Rökkanal.se ett varumärke från:

Nice & Warm BV

Grassavanne 108
5658EV Eindhoven
The Netherlands
Tel:  +31 38 240 00 22

info@nice-warm.com

Momsreg.nr: NL860015440B01

Organisationsnummer: 74756427