Längs fasaden (32 mm isolering)

Rökkanal dubbelväggig modulskorsten 

Den angivna storleken avser diametern på innerröret på dubbelväggig skorsten.  Priset inkluderar låsband.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för säkraste installation!

Fördelarna med vår dubbelväggiga rökkanal/modulskorsten

■ Tysk kvalité
■ Lägsta pris garanti
■ Godstjocklek 0,6 mm ( andra tillverkare är ofta 0,4 mm! )
■ 3 meter fristående montage utan stagning
■ Tillgänglig i samtliga RAL färger

Certifikat  Monterings anvisning