Längs fasaden (32 mm isolering)

Rökkanal dubbelväggs modulskorsten 

Den angivna storleken avser diametern på det inre röret på dubbelväggs skorsten.  Priset inkluderar låsband.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för den säkraste installationen!

Fördelarna med vår dubbelväggs rökkanal/modulskorsten

■ Tysk kvalité
■ Lägsta pris garanti
■ Godstjocklek 0,6 mm ( andra tillverkare är ofta 0,4 mm! )
■ 3 meter fristående montage utan stagning
■ Tillgänglig i samtliga RAL färger

Certifikat  Monterings anvisning