Rökkanal dubbelväggs modulskorsten 200 mm (50 mm isolering)

Den angivna storleken avser diametern på det inre röret på dubbelväggs skorsten. Utvändig diameter är 300 mm.Declaration DWST50

Priset inkluderar låsband. Minsta avstånd till brännbart material 5 cm.

Schaktlöst montage vid utvändig dragning eller invändig dragning för pelletseldning. Vid invändig dragning för eldning med fastbränsle (ved) krävs schakt.

Ha alltid en dialog med skorstensfejarmästaren för den säkraste installationen!

Fördelarna med vår dubbelväggs rökkanal/modulskorsten

■ Tysk kvalité
■ Lägsta pris garanti
■ Godstjocklek 0,6 mm ( andra tillverkare är ofta 0,4 mm! )
■ 3 meter fristående montage utan stagning
■ Alla rör med 50mm isolering tillverkas efter beställning då Sverige har högre krav än övriga Europa på isolering. Dessa delar kan därför inte returneras i efterhand eftersom de är "skräddarsydda"
■ Tillgänglig i samtliga RAL färger

Certifikat Monterings anvisning Montering 3D