Insatsrör

Insatsrör skorsten

Tubage

En skorsten kan behöva repareras av flera olika orsaker:

  • Åldrande på grund av väder och vind
  • Kondens
  • Höga temperaturer
  • Påverkan av sot och tjära
  • Längre tids uppehåll i användandet

Ofta är det sotaren som uppmärksammar fastighetsägaren på eventuella brister, ibland med eldningsförbud som följd.

Genom installation av ett rostfritt dubbelmantlat insatsrör skorsten skapas en ny mycket moståndskraftig rökkanal inuti din befintliga skorsten. Skorstenen får trots en minskning av kanalarean bra flödesegenskaper då insatsröret har en slät insida och ett cirkulärt tvärsnitt.

 

 

Skorstensrenovering med monteringen av insatsrör i skorsten är så enkel att den utan problem kan utföras av en händig fastighetsägare. Det som krävs är att installationen är utförd enligt vår beskrivning samt att man vid besiktningen kan berätta hur man har gjort och uppvisa typgodkännandebevis (medföljer leverans) när skorstensfejarmästaren provtrycker och godkänner installationen.

Tecnovis dubbelmantlade insatsrör i syrafast rostfritt stål med slät insida är mycket flexibla och kan böjas utan risk för skada eller formförändring på rörets insida. Insatsrören är godkända för skorstensrenovering genom typgodkännande samt har 10 års materialgaranti.

Skorstensrenovering med insatsrör innebär att ett rostfritt syrafast böjbart rör monteras i hela kanalens längd. Röret monteras normalt uppifrån och ner. Vid eldstaden gör man ett arbetshål på c:a 10-20 cm höjd där en sk. bottenkona muras in. Utrymmet mellan rör och murstock fylls med ett isoleringsmaterial i flingform (vermikulit). Upptill avlsutas insatsröret med ett toppfoder och denna relativt enkla renovering kan man själv göra.

Läs mer hur du själv kan utföra din skorstensrenovering genom att installera insatsrör i din skorsten och val av rätt dimension.

Den vanligaste reparationsmetoden för tegelskorstenar är att installera ett insatsrör i rökkanalen. Metoden går ut på att ett syrafast rör förs ner i skorstenen. Vanligtvis är röret utfört som en något böjbar slang.

I pannrummet, eller i rummet där eldstaden ska stå, kan man behöva hugga upp ett arbetshål i skorstenen för att kunna montera en bottenkona för röret. Bottenkonan är till för att styra rökgaserna rätt och få en mjuk övergång. När röret har monterats fylls utrymmet mellan rör och tegelvägg med ett isolerande fyllnadsmaterial. Vermikulit är ett bra fyllnadsmaterial som rinner lätt och fyller alla tomrum bra. Arbetet är klart på en dag och du kan elda så fort sotaren har inspekterat och godkänt installationen. Skorstensrenovering med hjälp av insatsrör passar till tätning av skorstenskanaler där du använder vedpanna, braskamin, insatskassett, olja samt gas.

Fördelar med att använda insatsrör i skorsten

Fördelar – Man får ett tätt foderrör. Metoden kräver oftast inga stora ingrepp i huset. För gas- eller oljeeldning är installation av insatsrör en bra åtgärd men även för pelletseldning kan det vara en bra metod. Yttemperaturen på skorstenen sjunker något.

insatsror

Rekommenderade dimensioner på insatsrör: avsnitt anslutning eldstad.

Obs: Det flexibla rostfritt röret blir tillkapat efter beställning och kan inte returneras.

Rengör dessa typer av rör med en nylonborste!