Skorsten rostfritt stål

Den enkelväggiga rökkanalen används inne i pannrummet fram till att vägg- eller takgenomföringen börjar samt för renovering av raka skorstenar. Detta rökrör i rostfritt stål kan användas för alla bränslen och kan enkelt installeras i kombination med ett flexibelt rör. Med en övergång kan enkelväggiga rökröret lätt kopplas till en dubbelväggig skorsten.

Våra enkelväggiga rökrör kan eventruellt fästas ihop med låsband för att elden inte ska komma ut ur anslutningarna vid en skorstensbrand. 

Enkelväggig rökkanal:enkelwandig rookkanaal

Enkel och snabb att installera.

 

  • Rostfritt stål AISI 316L (1,4404)
  • Tjocklek 0,6 mm
  • Lämplig för olja, gas och fasta bränslen
  • Enkelväggiga skorsten

 

Det rekommenderas att enkelväggiga rökkanalen förs ut via tak i samband med brand- och kondensrisk. Rökröret måste installeras läpligt för dränering, han-delen (den smala sidan) ska vara riktad nedåt och föras in i den bredare delen. Som ett resultat, uppsamlas kondens i rökröret.