Skorsten rostfritt stål

En enkelväggs rökkanal används inne i pannrummet fram till att vägg- eller takgenomföringen börjar, samt för renovering av raka skorstenar. Detta rökrör i rostfritt stål kan användas för alla bränslen och kan enkelt installeras i kombination med ett flexibelt rör. Med en övergång kan ett enkelväggs rökrör lätt kopplas till en dubbelväggs skorsten.

Våra enkelväggs rökrör kan eventruellt fästas ihop med låsband för att elden inte ska komma ut ur anslutningarna vid en skorstensbrand. 

Enkelväggs rökkanal

Enkel och snabb att installera.

  • Rostfritt stål AISI 316L (1,4404)
  • Tjocklek 0,6 mm
  • Lämplig för olja, gas och fasta bränslen
  • Enkelväggs skorsten

Det rekommenderas att den enkelväggis rökkanalen förs ut via tak i samband med brand- och kondensrisk. Rökröret måste installeras lämpligt för dränering, han-delen (den smala sidan) ska vara riktad nedåt och föras in i den bredare delen. Som ett resultat, samlas kondens i rökröret. 

Enkelväggs rökkanal: