Vilken diameter på röret?

Nödvänding diameter på skorstenen

Vilken diameter ska jag ha på mitt rör?

Skorstenen skall ha minst samma diameter som utröret på din eldstad/kamin/panna. Storleken brukar alltid stå i den monteringsanvisningen du fick med när du köpte din eldstad/kamin/panna eller kan oftast hittas på tillverkares hemsida. Har du en äldre panna och inte vet storleken kan du alltid ta ett skjutmått och mäta den inre diametern på utröret.

Man kan även gå upp en dimension på röret men om skorstenen blir för stor, kan draget bli dåligt och röken svalnar snabbare vilket skapar kondens på innerväggen av skorstenen och i det långa loppet skadar du skorstenen. Väljer du istället en för liten skorstensdiameter blir det "stopp" när all rök ska ut samtidigt genom en för smal gång och genomströmning blir för dålig och eldstad/kamin/panna kan inte användas med full kapacitet. Skorstenen och eldstaden sotar igen och brännkammaren blir rökfylld.