Nödvändig diameter

Nödvänding diameter på skorstenen

Skorstenen skall ha minst samma diameter som eldstadens utrör, för storleken vänligen se monteringsanvisningen för eldstaden. En dimension större kan också vara tänkbar men om skorstenen blir för stor kan draget bli dåligt och röken svalnar snabbare. En för liten skorstensdiameter ger dålig genomströmning och eldstaden kan inte användas med full kapacitet. Skorstenen och eldstaden sotar igen och brännkammaren blir rökfylld.