Montering insatsrör

Montering insatsrör

Verktyg som behövs

Rep, säkerhetssele, hammare och mejsel, metall fräsar, Phillips skruvmejsel, skiftnyckel och tänger.

Möjligen cement, sand, murslev, hinkar, gammal pensel.

Säkerhet

Installation av en flexibel rökkanal i en skorsten är ett två personers jobb. 1 person på taket, medan personen 2 arbetar vid skorstenen.

Vi rekommenderar till att stor försiktigt. Använd takstege om möjligt, koppla fast dig själv på fasta takkonstruktioner.

Person 2 bör ha ansiktsmask, skyddsglasögon och lämpliga kläder och skyddshjälm

- från skorstenen kommer det mycket damm, men även större bitar.
Ändarna av en böjlig slang kan vara mycket vassa. Vi rekommenderar att använda handskar och tejpa ändarna av slangen.

Förberedelse

Skorstenen måste alltid rengöras och sotas innan montage.

Om det finns en skorstenstopp, kommer det att behöva tas bort, tillsammans med cement som höll den på plats. Denna topp kan möjligen återanvändas.

Montering av Flexrör - steg för steg

Innan skorstensrenoveringen påbörjas ska skorstenen kontrolleras för skador och större sprickor.

Kontrollera även att kanalen är fri från inskjutande delar så den nya flexibla slangen kan monteras utan problem.
När installationen är slutförd och skorstenen är renoverad skall den inspekteras av behörig person, t.ex skorstensfäjarmästare ( sotare )innan den tas i bruk.

Det är brukligt att montera insatsröret från taket. Följ, om möjligt, nedanstående anvisning. På toppen monteras ett toppfoder och i bottenen bottenkona. För att undvika kondensbildning fyll utrymmet mellan bef skorsten och den flexibla slangen med vermikulit.

Standardinstallation vid renovering av befintlig skorsten

  1. Gör ett hål i skorstensstocken 1-2 dm över över den nya anslutningen. Hålet skall var tillräckligt stort för att bottenkonan ska kunna monteras.
  2. Anpassa ”flänsen” till utrymmet i skorstenen, mellan murstenarna. Placera bottenkonan så den vilar stabilt mellan murstenarna.
  3. Kom ihåg att flödesriktningen är markerad med pil, så att den flexibla slangen monteras åt rätt håll i toppen av bottenkonan.
  4. Mura runt om bottenkonan så Fyll utrymmet runt bottenkonan med murbruk, ca 10 cm. Mura sedan igen hålet.
  5. Utrymmet mellan den flexibla slangen och befintlig skorsten fylls sedan med vermikulit för att förhindra kondensrisk.
  6. Fyll med vermikulit upp till ca 10 cm från toppen, kapa därefter den flexibla slangen några cm ovanför toppen. Fyll resten med murbruk eller betong och montera toppfodret.

Det finns inga produkter som matchar urvalet